Skip to main content

09.16 Kimondhatatlan Ajándék

Dátum: 
2019.09.16

2Korintus 9,15

KIMONDHATATLAN AJÁNDÉK

   Életünk folyamán mindegyikünk sok ajándékot kapott, de csak kevés olyan van, amely valóban különösen emlékezetes számunkra. Amikor az ilyen különleges ajándékokra gondolunk, van két jellemző dolog, ami mindig jelen van. Egyik az, hogy az ajándék valamilyen speciális igényt elégített ki, a második pedig, hogy kifejezte annak a szükségletnek igazi megértését és méltánylását az ajándékozó részéről. Lehetett ez olyan egyszerű, mint egy virág egy gyermektől "mert szomorúnak látszol", vagy valami sokkal nagyobb anyagi érték, de ez a két jellegzetesség minden egyes esetben jelen volt.
   Ez a két jellegzetesség szerepel a 2Kor 8.9 szövegösszefüggésében. Ott voltak a szentek, akik szükséget szenvedtek. Ott voltak a macedóniai szentek, akik ezt megértették, és készek voltak áldozni saját szegénységük ellenére, hogy kielégítsék azok szükségleteit. Tehát, mivel ők szívükből adtak, az ajándék nemcsak arra szolgált, hogy kielégítse a megajándékozottak szükségleteit, hanem megmutatta az adományozók szívét is. Pál dicséri azokat, akik "először önmagukat adták az Úrnak", 2Kor 8,5, igaz szívvel Isten iránt, és szeretettel a szentek felé, szívükből adtak, hogy kielégítsék a szükséget.
   Pál beszél a legnagyobb ajándékról, amely a legnagyobb szükséget elégíti ki, és hogy ez az ajándék Isten tulajdon Fia. A bűn miatti adósságunkat meg kellett fizetni, a bűn szennyétől meg kellett tisztítani, és megbékíteni a megbántott Istent. Isten, aki megértette nagy szükségünket szánalommal teljes szívvel és kegyelmének gazdagságából, ennek a szükségnek a kielégítésére megfosztotta a mennyet legnagyobb kincsétől, tulajdon szeretett Fiától. Ő adta magát a testté lételben, halálban és feltámadásban, hogy közbenjáró lehessen, kifizethesse bűnünk adósságát, megtisztíthasson bennünket minden szennytől, és Istenhez vihessen bennünket. Minden szükségünk ki van elégítve egyetlen dicsőséges ajándékkal, aki maga az Úr Jézus Krisztus.
   Ahogy ennek az ajándéknak kibeszélhetetlen nagyságát fontolóra vesszük, szívünket elborítja megértésének és szeretetének mélysége, és annak az áldozatnak a nagysága, amelyet hozott. Hogyan tudjuk kimutatni nagyrabecsülésünket ezért a nagy ajándékáért? Az énekíró, Isaac Watts nagyon szépen fejezte ezt ki: Bámulatos szereteted kéri teljes életemet.

2Kor. 9.15 Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!