Skip to main content

01.24 Izsák, a megígért mag

Dátum: 
2019.01.24
OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 15,1-21; 21,1-7

Rengeteg dolog függött ennek a kisfiúnak a megszületésétől. Isten szövetséget ígért Abrámnak Háránban, 1Móz 12,1-3, amelyet megismételt, vagy inkább kibővített Sikemben, 12,7 és Bételben, 13,14-17; Hebronban háromszor, 15,1-21; 17,1-21; 18,10; majd a Mórija hegyén, 22,16-18, tehát összesen hétszer. A szövetségben nem csupán egy örökösről volt szó Ábrahámnak. Először a leszármazási vonalnak folyamatosan össze kellett szűkülnie a bukott emberi fajtól a sémita leszármazási vonalig, Ábrahám családfájáig, az izsáki örökségig, Júda törzséig, Dávid királyságáig és végül az asszony Magváig. Ezután kiszélesedik az áldás örökké növekvő hullámaival Jeruzsálemből Júdeába és Samáriába, majd utána a föld végső határáig. A szövetségmegtartó Isten meg fogja valósítani ígéretét, hogy Ábrahámban megáldatik majd a föld minden nemzete.

Figyelmünket azonnal megragadja az 1Móz 21,1 költői megfogalmazása: "Azután meglátogatta az Úr Sárát, ahogyan megmondta, és akképpen cselekedett Sárával, ahogyan megígérte". A fiú megszületése a prófétai szó beteljesedése és Isten közvetlen beavatkozásának eredménye volt.

A 2. vers nem segíthet, de emlékeztethet bennünket a Gal 4,4: "Amikor eljött az időnek teljessége, Isten elküldte az ő Fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve." A fiú megszületett, meglehetősen későn, emberi megítélés szerint, de Isten számítása szerint a helyes időben.

Sára, a fiú születése feletti örömében felteszi a következő kérdést: " Ki mondotta volna...?" Ember biztosan nem! Csak Isten gondolhatta el Sára megtermékenyülését. Pál apostol hasonló kérdést tesz fel: "Ki értette meg az Úr szándékát? vagy ki lett neki tanácsadójává?" Róm 11,34. Más szóval, hol született meg az Úrnak mindez a csodálatos elképzelése? Csak Isten gondolhatott ki ilyen tervet; csakis Isten engedhetett meg magának ilyen árat és vihetett véghez ilyen mesterművet.

Két különböző reagálás volt a fiú megszületésére - a szolgáló(nő) magva gúnyolódott, de a hívő apa ünnepet rendezett. Ma is így van. Gúnyolódjon csak a világ, ha van bátorsága Istennel dacolni szemtől szembe. Mi minden héten ünnepet rendezünk, hogy az Ő szeretett Fiát ünnepeljük.