Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 2,1-10; 15,20-21; 4Mózes 12; 20,1; 26,59

Mirjám 13 éves korában csatlakozik anyjához és apjához öccsének, a csecsemő Mózesnek a védelmében és gondviselésében. Ehhez feltétlenül kellett bizonyos bátorság a részéről, mutatja, hogy még ilyen fiatal korában sem rettent meg attól, hogy kiálljon Jahvéért és népéért. Őt a 2Móz 15 prófétanőnek nevezi. Tehát nyilván közel állt az Úrhoz, és ezért képes arra, hogy állandóan bátorítsa Isten népét. Ebben a szerepben látjuk, amikor Izráel asszonyainak dicsőítését vezeti az ellenség megsemmisülése után, 2Móz 15,20. Ez szép szerep, és jól teszi minden hívő, ha törekszik erre.

Sajnos, később ő és Áron Mózes ellen beszél "...Avagy csak Mózes által szólott-e az Úr? avagy nem szólott-e miáltalunk is?" 4Móz 12,2. Gőgös indítékkal mondta ezt, éspedig Mózes felesége miatt, 12,1. Ez a nyilvánosan kifejezésre juttatott kritika kétségtelenül sok keserű gondolat eredménye volt. Milyen szomorú, amikor az irigység felüti a fejét Isten népe között! Az ellenség minden hívő embert megkísérel felhasználni, hogy munkáját véghezvigye. Jegyezzük meg azonban Jakab szavait: "azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja: Irigységre kívánkozik a szellem, amely bennünk lakozik?" Határozott ígéret van viszont ezzel kapcsolatban: "...nagyobb kegyelmet ad; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek", Jak 4,5-7.

Bűne miatt, valamint feltehetően azért, mert ő volt a kritizálás vezetője, az Úr megítéli. Előrehaladott lepra jelent meg rajta, 4Móz 12,12, nyilván azért, hogy világosan bemutassa bűne fertőző befolyásának eredményét. Akárhogy is, Áron könyörög érte, Mózes közbenjár, és hét nap elteltével újra beléphet a táborba. Milyen kegyelmes Isten, hogy megbocsát és visszafogadja a hívőt, még súlyos bűnök után is! "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól", 1Jn 1,9.

Az Úr tökéletesen igazságos a maga bánásmódjában, és megemlékezik a hűséges szolgálatról az elbukás ellenére is, mert sok idővel azután, hogy szolgálatát befejezte, az Úr úgy méltatja őt, mint aki Izráel vezetője volt Mózes és Áron mellett; lásd Mik 6,4.