Skip to main content

03.17 Gedeon: a férfi, aki Istent választja

Dátum: 
2019.03.17
OLVASNIVALÓ: 
Bírák 6

A Bírák könyve 6. fejezetének eleje lefesti Gedeon Szellem által ihletett hőstetteinek hátterét. Józsué után Isten győzelmes népe elkorcsosult egy félénk, legyengült néppé, amelyet ellenségei szorongattak, Bír 6,3-4. A gyökere a bűn volt, különösen pedig a megalkuvás. A kánaániták mellett élve össze is házasodtak velük. Izráel népe már nem különült el. A Bírák könyvében hétszer olvassuk, hogy Isten megszabadítja őket ellenségeik kezéből, 2,14; 3,7-8; 3,12; 4,1-2; 6,1; 10,6-7; 13,1.

A hit cselekvésben jut kifejezésre. Isten kiválaszt egy férfit, hogy megszabadítsa népét, és az első dolog, amit megkíván, a hit, a cselekvő hit. A 11. versben látunk egy férfit, aki csinál valamit, bár nem túl sokat, egy férfit, aki nem hajlandó arra, hogy bármit átengedjen az ellenségnek abból, ami Istené és az Ő népéé; vö. Sammával, 2Sám 23,11­­-12. Azt a parancsot kapta, hogy "Menj el ezzel a te erőddel", 14. v. Mi az, ami legyőzi a világot? "A mi hitünk", 1Jn 5,4; Zsid 11,32. Gedeon hisz azokban a csodákban, amelyek a nemzet történelmében megtörténtek, és azt is elismeri, hogy jelenlegi szolgaságuk az Úr műve, 13. v.

A gyengeség megvallása, 15-16. v. Ő a legkisebb apja házában. A Bírák könyve úgy mutatja be Isten szolgáit, mint akik gyengék önmagukban, de erősek az Úrban, akire támaszkodnak.

Helyes fontossági sorrend. Gedeon hatalmas feladattal néz szembe, de mielőtt felemelné a kisujját is az ellenség ellen, imádkozik, 24. v. Épít egy oltárt; imádkozik, mielőtt cselekedne. Aztán a 25-32. versben, és ez engedelmeskedik az Úrnak, olvassuk, hogy a maga otthoni helyzetében egy igazi kihívás. Talán azt gondolta: "Mit gondol majd apám?" De most már halad előre Istennel, és a lényeg már az, amit Isten gondol. Lerombolja apja oltárát.

Vezetés az Úr részéről. Harcolnia kell a midianitákkal. Mielőtt megtenné, úgy érzi, szüksége van megbizonyosodni Isten akaratáról, és jelet kér, 36-40. v., a gyapjú jelét. Kétszer kér, világosan kettős bizonyítékra törekedve. Miért ilyen nagy teher ez számára? Nem az, hogy a 30 000 másik élet is részt vesz benne? Ha ugyanis bármit rosszul tenne, nemcsak a saját életét kockáztatná. Milyen gondosságra van szükségünk, amikor másokat is bevonunk cselekedeteinkbe, hogy bizonyosak legyünk abban, hogy Isten akaratát tesszük!