Skip to main content

08.09 Jeremiás, a férfi

Dátum: 
2019.08.9
OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 1,1-5; 16,1-2.8-9

Még Jeremiás megszületése előtt történt, hogy Isten, előzetes értesítés nélkül lenyúlt a magasból, és a papot kijelölte prófétájául. Jeremiásnak nyugtalan politikai körülmények között kellett szolgálnia Istent, ami megmagyarázza, miért parancsolta meg neki Isten, hogy ne házasodjon meg, 16,2, és be se lépjen lakodalmas házba, 16,8. Isten kevés emberének volt része keserűbb tapasztalatokban, mint Jeremiásnak. Vérrokona elárulta, szülővárosának emberei pedig az életét fenyegették, ha folytatja nemkívánatos jövendöléseit, 11,21. Mindennap gyalázat és nevetség volt a társa, 20,8. Annyira ellene volt mindenki, hogy ő magát "az egész föld ellen perlekedő" férfinak nevezte, 15,10. Jeremiást "a síró prófétának" is nevezték; híres volt könnyeiről, de könnyei nem magáért hullottak, hanem másokért. Érzelmeinek dacára nagyon bátor ember volt, és hirdette az Isten által neki adott üzenetet, még akkor is, ha az népszerűtlen és nemkívánatos volt. Sohasem hátrált meg az üldözés alatt, még akkor sem, amikor papok, próféták és közemberek esküdtek össze, hogy megölik. Ehelyett "könnyek világát" ontotta népéért. Jeremiás komoly tanulság minden keresztyén munkás számára, aki rendületlenül kitart Isten munkájában, jóllehet nehéz a szíve a közömbös magatartás miatt, amelyet mások mutatnak iránta.

Nem lenne találóbb bevezetés Jeremiás próféta könyvéhez, mint az állás, ahol Isten "találta" (a papok között), és amivé tette ("népek prófétájává"). A próféta azzal kezdi önéletrajzát, hogy rámutat élete legválságosabb napjának érzelmi megtapasztalására. Ez volt az a nap, amelyen Isten elhívta. Anatótban élt, istenfélő környezetben nevelkedve, amikor Isten elhívása jött. Ahogyan az elhívásra válaszolt - "Ah, ah Uram Isten! Íme, én nem tudok beszélni; hiszen ifjú vagyok én! - feltárja természetes érzékenységét, valamint gyengeségének érzéseit. De Isten tudta, hogy kit hívott el. Jeremiás, ennek a pillanatnak részleteit bemutatva megismerteti velünk Isten szuverenitását az ő elhívásában; "Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek". Ez a kifejezésmód mutatja be Isten céljait a fiatal Jeremiással; a kor nem akadály Istennél.