Skip to main content

03.26 A kiválasztott hely

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 20,1-22

AZ ÓSZÖVETSÉG világossá teszi, hogy az a hely, ahol a nép bemutatta áldozatait és imádatát, nagyon fontos volt. Ábrahám életében azok a helyek, ahol oltárait felépítette, különösen fontos helyek voltak, pl. 1Móz 12,8; 13,18. Ahogyan Izráel népe növekedett, és ahogyan élete az ígéret földjén kibontakozott, egyre inkább létfontosságú volt, hogy a nép tudja, hol volt kijelölve az imádat központja.

A nép megtudta, hogy a pogány kegyhelyeket és bálványképeket teljesen el kell pusztítania, 5Móz 12,1-3. Az a kísértés, hogy más istenek után járjanak, nagyon valóságos lesz majd, amikor bemennek Kánaánba. A kánaániták és az ország lakosainak gonoszsága miatt kapta Izráel azt a parancsot, hogy hódítsa meg és pusztítsa el azokat a városokat, a megfelelő időben, 9,5. A magaslati helyek és a bálványligetek kísértést jelentettek Isten népére. A nemzeti megújulások idején, mint amilyen Ezékiás és Jósiás alatt ment végbe, könyörtelenül elpusztították az áldozatnak és imádatnak ezeket a központjait. A bűnbánat visszatérést jelent az Úr Istenhez.

De volt egy kijelölt hely, ahol Izráel Istenének jelenlétével lehetett szembesülni. Ez az a hely „amelyet kiválaszt az Úr, a ti Intenetek minden ti törzsetek közül, hogy az Ő nevét oda helyezze", 12,5-7. Ez a kifejezés és ehhez hasonló több mint hússzor fordul elő a könyvben. Keresd meg ezeket. Milyen jelentősége volt ezeknek Izráel imádatát illetően?

Nem lehet zavar az imádat helyével kapcsolatban. Az Úr lakóhelyét kellett keresniük, 5. v. Szent áldozatokat nem lehetett bemutatni minden helyen, amit jónak láttak, 13. v. A környező népeknél a sok isten sok kegyhelyet is jelentett. Nem így Jahvenál, mert Ő Izráel egyetlen Istene volt, 6,4. Egyetlen helynek kellett lennie, amelyet Ő választott, hogy a nevét hordozza, és ezt kellett felkeresniük. Arra a helyre menjenek, 5. v. Ez lett az a hely, ahol Urukkal találkoznak. Oda vigyék áldozataikat, ott egyenek és örvendezzenek az Úr előtt, 6-12. v. Leereszkedett közéjük, hogy ott lakjon. Mennyivel áldottabbak vagyunk mi manapság. Akárhol gyűlünk össze az Ő nevében, az Úr Jézus megígérte, hogy velünk lesz, Mt 18,20. Nincs hely, ami befogadhatná Isten nagyságát. Mégis, milyen gyakran érezzük jelenlétének melegét, amikor összegyűlünk. Micsoda kiváltság!