Skip to main content

04.04 A hadműveletek megkezdődnek

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 2,1-24

A FEJEZET LÉNYEGE három tényező köré gyűjthető; egy város, egy vallomás és egy fonál.

(1)  A város, 2, v. „Tekintsétek meg azt a földet és Jerikót". Lehet, hogy szép volt, 5Móz 34,3, de a gonoszságnak, bálványimádásnak és fekete mágiának igazi bástyája volt. Isten azt mondta, hogy mindent ítéletre kell „adni". Józsuénak egyenesen a védőbástyának kellett nekimennie, a nagyobb akadálynak, nem a kisebbnek, hanem a Sátán erődítményének; vö. 2Kor 10,3-6. Mi az a „Jerikó", amely elállja az én örökségemhez vezető utat?

(2)  A vallomás, 3-13. v. A parázna nő jóindulatú volt a kémekhez, és a hazugság eszközeivel védelmezte őket, 4-7. v. Nem kétséges, hogy azért folyamodott ehhez, mert megijedt azoktól a hírektől, amelyeknek birtokába jutott, 9-11a. v., és féltette életét, ugyanakkor irgalomban reménykedett. Vallomása megindító: „az Úr (Jahve), a ti Istenetek az Isten fenn az égben és alant a földön", 11b. v. Irgalmat kért magának és családjának, hogy megmeneküljön „amaz eljövendő haragtól", 1Tesz 1,9-től.

(3)  Egy fonál, 14-24. v. Négy dolgot mond erről az Ige. (I.) Vörös volt, 18. v. Ettől függött a biztonságuk. Milyen sokat mondó. A vörös a bűnre emlékeztet, Ézs 1,18, ő pedig bűnös volt! Lehet, hogy a fonál az ő foglalkozásának szimbóluma? Beszél az engesztelő vérről is. Micsoda előkép ez a menekülés egy nagyobb eszközéről, annak a drága véréről, aki bűnné lett értünk. (II.) Zsinórnak hívják, 18. v. Ablakára kötve Ráháb azt gondolhatta, micsoda csekély reményt nyújt az, amit meg kell ragadnia; vö. Bír 16,2. Azóta is milyen sokan elutasították Krisztus vérének vörös fonalát, mint amely teljesen elegendő, hogy megszabadítson az ítélettől. Mégis kötél (III.) volt az, 15. v. A nő tanúja volt erejének, amikor menekülést biztosított másoknak, 18. v., vö. Jer 38,6.11-től, és csak arra volt szüksége, hogy bízzon abban, amiben azok bíztak. Nevezték fonálnak is (IV.), 18. v. Itt valóban az élet fonala volt, 6,22-23. Krisztus áldozati halála az életfonal.

A kémek a biztos győzelem hírével tértek vissza, ezt mondva: „kezünkbe adta az Úr azt az egész földet", mert félelem szállta meg az ország minden lakosát.

Tanulság. A zsinórt az ablakba kötve megvallotta bűnét és ítéletre méltó voltát, miközben bízott az Isten által megállapított jelben, 18-19. v.

2Kor.10. 3 Mert noha testben élünk, de nem test szerint viaskodunk. 4 Mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. 5 Leromboljuk az okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, 6 és készen állunk megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyt teljes lesz a ti engedelmességetek.
Ézs.1. 18 Gyertek hát, törvénykezzünk, azt mondja az ÚR! Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, ha vérvörösek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.
Bír.16. 2 Amikor megmondták a gázabelieknek, hogy odament Sámson, körülvették a helyet, és egész éjszaka vártak rá a város kapujában, és csöndben voltak egész éjjel, mert azt gondolták: Virradatig várunk, s ha világos lesz, megöljük őt.