Skip to main content

04.07 Vereség! Ilyen hamar?

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 7,1-26

NE TEGYEN BENNÜNKET a siker gondatlanná, vagy önteltté, mert jerikói győzelmünket vereség követheti. Kisebb akadályok nagyobb szerencsétlenségeket hozhatnak. Figyeljünk meg három dolgot:

(1)  Egy megszégyenítő vereség, 2-5. v. Nem Izráel fegyvereinek az ereje, hanem az Úr vívta ki a győzelmet Jerikónál. Akkor miért van szükség matematikai megfontolásokra, amikor Aival állnak szemben? Szüksége volt Józsuénak arra, amit olvasunk, hogy „kikémlelték Ait"? 2. v. Inkább Vezérükre szegezték volna tekintetüket! Miért nem kért Józsué utasításokat? Mennyire érződik a 3. versben az önelégültség és a gőg íze. Meg kell tanulniuk, és nekünk is, hogy Kánaán meghódítása nem csata, hanem hadjárat. Így, önerejükben bízva „felment... mintegy háromezer férfi", és - figyeld meg - „elfutottak", „megölték őket", „üldözték őket", „levágták őket", „megolvadt". Micsoda szégyen! Ez az elbizakodottság ára. Soha ne becsüljük le ellenségünket.

(2)  A félbeszakított közbenjárás, 6-10. v. Micsoda ellentét az 5,14-hez képest! Figyeljük meg a 6. vers hosszas vívódását a korábbi rövid, de döntő behódolással szemben.

A 8. versben lévő „mit mondjak" helyett jobb lett volna a „mit mondasz?". Vannak olyan időszakok, amikor Isten nem imádságot, hanem cselekvést vár; nem közbenjárást, hanem önvizsgálatot, 10. v.

(3)  A megmutatott ok, 1 v., 11-26 v. Az olvasó figyelmét már a fejezet eleje felhívja erre, de Józsué számára megdöbbentő lehetett, amikor Isten ezt mondta: „Vétkezett Izráel". Figyeljük meg az isteni felháborodást is, ahogyan Isten felsorolja a tetteket, 11. v. „Általhágták", „elvettek", „loptak", „hazudtak", „dugdostak", „átkozottakká lettek". Micsoda vád, és micsoda következmény!

A tanulság elemei a következők: 1. Isten elől elrejteni semmit nem tudsz, bármilyen gondosan akarod, 21. v, 2. Az Úr a fokozatos kiderítés módszerét is alkalmazhatja. 3. Lehet, hogy a bűnvallás túl későn jön? Istennek rendelt ideje van. 4. Őrizkedj a test kívánságától, a szemek kívánságától és az élet kérkedésétől, 21. v.; vö. 1Móz 3,6.5. Az egyén veszélybe sodorhatja a közösséget. 6. Figyeld meg a „ki nem veszitek", 12. v. és a „míg" 13. v. kifejezéseket. 7. Legyen minden vereség az emlékeztetés emlékműve, 26, v.

Tanulság: Létezik a helyreállítás evangéliuma, 8. fej. Figyeld meg, és légy bátor!