Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Bírák 16,1-31

VOLT-E VALAMI KÜLÖNLEGES Gedeonban, Sámsonban és Sámuelben, látva, hogy a többi bírótól eltérően ők isteni látogatás útján lettek elhívva? Sámsonnál azonban még azt is látjuk, hogy különleges felkészítése ellenére hiba jelentkezik nála. Tevékenységét tekintve sohasem látjuk, hogy valamilyen hadjáratban lenne, csak néhány össze nem függő csapást indít. Öt alkalommal olvassuk róla, hogy „lement". Állandóan megszegte nazireusságának törvényét, lásd 4Móz 6, és mindkét szerelmi ügyében megszegte a házasságra vonatkozó mózesi törvényt, 5Móz 7,3. Megszegve nazireusi fogadalmát, ezt nem vallotta be, Bír 14,6.9 Elhivatását ilyen, a hithűséget figyelmen kívül hagyó módon teljesíti, és csak Isten kegyelmes ereje biztosítja számára a sikert. Figyeljük meg a következő igehelyeket: Bír 14,4.6.19; 15,14; 16,28. Mindenesetre tanuljuk meg, amit Sámson túl későn tett, hogy eljön az az idő, amikor Isten visszavonja jelenlétét és segítségét,

Mennyivel jobban felhasználhatta volna őt Isten, ha hűséges lett volna. Ha a filiszteusi jellemet úgy láttuk, mint a laodiceai gyülekezeti állapotok képviselőjét, Sámsonnál ugyanezt látjuk tükröződni. Végül vaknak, mezítelennek, szegénynek és nyomorultnak látjuk; vö. Jel 3,17. Az is figyelemre méltó, hogy életpályáját ott látjuk befejeződni, ahol elindult, Bír 13,25; 16,31. A mi szellemi szolgálatunk körforgás, vagy előrehaladó, eredményes szolgálat? Sámson mindig azért támadt az ellenségre, mert személyesen megsértették, és nem azért, mert népe elnyomott volt.

Izráelnek ebben a sötét órájában valóban szüksége volt egy alkalmas és megfelelő szabadítóra. Isten az Ő irgalmában mindent megtett, ami szükséges volt, hogy támadjon ilyen, akit fogadalma Istennek ajánlott, és így mindenki mástól meg volt különböztetve, lásd ismét a 13. fejezetet. Mégis ott volt a bukás. A hiba kizárólag az eszköz hűtlenségében van. Tanuljuk meg ebből, hogy ezek az utolsó napok a mi „sötét napjaink", és hogy mi Sámsonhoz (és Eszterhez) hasonlóan „talán e mostani időért jutottunk királyságra". Teljesítjük elhívásunkat, vagy elbukunk benne?

Tanulság: Nagyobb teret kapott Sámson bukásának a leírása, mint hőstetteié. Milyen lesz a siker és bukás aránya a mi életrajzunkban? Mindegyikünk megjutalmaztatik majd „aszerint, amiket e testben cselekedett... vagy jót, vagy gonoszt", 2Kor 5,10.

5Móz.7. 3 Sógorságot se szerezz velük. Leányaidat ne add fiaikhoz, és leányaik közül se vegyél feleséget fiaidnak;
Bír.14. 6 Akkor megszállta őt az ÚR lelke, és úgy kettészakította azt, mintha csak egy kecskegödölyét szakított volna ketté, pedig semmi sem volt a kezében. De apjának és anyjának nem mondta el, hogy mit tett.
Bír.14. 9 Kiszedte azt a markába, és amint továbbhaladt, eszegetett belőle. Amikor hazaért apjához és anyjához, nekik is adott belőle, és ők is ettek. De nem mondta meg nekik, hogy egy oroszlán teteméből szedte ki a mézet.
Jel.3. 17 Mivel ezt mondod: „Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire”, és nem tudod, hogy nyomorult, szánalmas, vak és mezítelen vagy.
Bír.13. 25 És az ÚR lelke nyugtalanítani kezdte őt a Dán táborában, Corá és Estáól között.
2Kor.5. 10 Mert mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki aszerint, amit e testben cselekedett, megkapja akár a jót, akár a gonoszt.