Skip to main content

06.13 Legyen a könyv élő számomra, Uram

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 22,8-23,25

JÓSIÁSSAL KAPCSOLATBAN a Királyok könyve azokat a változtatásokat hangsúlyozza, amelyeket uralma 18. évében vezetett be, amikor az Igét megtalálták.

A megtalált Könyv, 22,8a.13; 23,2.24, különbözőképpen van leírva, mint „törvénykönyv", 22,8a. 11., „a szövetség könyve", 23,2.21, és mint az a könyv, „amelyet Hilkia pap talált meg az Úr házában", 24. v.; vö. 22,8. Micsoda hanyagságra derült fény általa! Micsoda áldás származott a megtalálásából! Ha ilyen drámai változásokat eredményezett a Mózes 5. könyvének megtalálása, azzal a felszólítással együtt, hogy emlékezzenek a múlt nagy tanulságaira, az Úrhoz való kizárólagos hűség hangoztatásával és azzal a figyelmeztetéssel, hogy a bűn szenvedéshez fog vezetni, milyen felbecsülhetetlen áldás fog származni abból, ha mi felfedezzük az Ige szélességét és hosszúságát?

Az olvasott és hallgatott Könyv, 22,8b.10b.11,18; 32,2. Némelyek számára hatástalan és befolyás nélküli marad, amint olvassák, mert az csak „egy könyv"; vö. 22,8.10. Mások számára annak üzenete elsöprő erejű, amikor meghallják, 11. v. „Meglássátok azért, mimódon hallgatjátok", Lk 8,18, mert az a hallás, amely válaszra indít, Istennel számol, Jak 1,21-25. Jósiás, önmagát megalázva, amikor hallotta, rájött, hogy ez a titka annak, hogy az Úr is meghallgassa Őt, 2Kir 22,18-19. Az Igének való engedelmesség útján az Úr füle megnyílik a mi imádságunkra. A meglágyult szív isteni biztosítékokhoz juttat, 20. v. Ilyen előkészítés teszi egyénileg a vezetőt áldássá Isten népe számára nyilvánosan. Elvezette őket az Úr házába és felolvastatta a könyv minden Igéjét mindnyájuknak, 23,2.

A követett könyv, 23,3.16-18.21-25. Az Ige segítségével Jósiás elválasztotta a népet a gonosztól, 16-17.24. Ugyanazzal az Igével és Isten segítségével fognak az Úr szerint járni, 3. „Ünnepeljetek páskát az Úrnak", 21-23. v. Jósiás Úrnak való odaszenteltsége teljes volt, mert „megtért ...az Úrhoz teljes szívéből és teljes lelkéből és teljes erejéből Mózesnek minden törvénye szerint", 25. v. A Shemát, 5Móz 6,4-9; 11,13-21; 4Móz 15,37-41, a zsidók alap hitvallását elmondták reggel és este. Jósiás az Úr iránti szeretetből válaszolt a hitnek erre a lényegi megállapítására. Ez az első nagy parancsolattal kezdődik, a második pedig hasonlatos hozzá; „Szeresd felebarátodat, mint magadat", Mk 12,28-34. A Szentírás summája, az Isten és ember iránti szeretet irányítja a mi életünket is.

5Móz 6. 4 Halld meg, Izráel: az ÚR, a mi Istenünk az egyetlen ÚR! 5 Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.
4Móz 15. 38 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nekik, hogy készítsenek maguknak bojtokat ruhájuk csücskeire nemzedékről nemzedékre, és tegyenek a csücskök bojtjaira kék zsinórt. 39 Arra való ez a bojt, hogy amikor látjátok, emlékezzetek az ÚR minden parancsolatára, hogy megcselekedjétek azokat. És ne a szívetek vágyát és a szemetek kívánságát kövessétek, amely paráznaságba visz. 40 Hanem emlékezzetek, és cselekedjétek meg minden parancsolatomat, és szentek legyetek Istenetek előtt. 41 Én, az ÚR vagyok a ti Istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéről, hogy Istenetekké legyek. Én, az ÚR vagyok a ti Istenetek.