Skip to main content

08.30 Üldözés, megtartás és békesség

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 120,1-122,9

A ZSOLTÁR 120-134 tizenöt zsoltárnak olyan csoportját alkotja, amelyek mindegyikének fejléce a következő: „Grádicsok éneke", vagy ahogyan az angol fordítás közli: „Emelkedő utak éneke". Különböző módon alkalmazták ezeket. Némelyek úgy gondolják, hogy a Jeruzsálembe felmenő törzsek énekelték őket az évenkénti ünnepekre tartó útjukon. Mások azt hiszik, hogy akkor hangzottak el, amikor Izráel visszatért a babiloni fogságból, Zsolt 126,1. Úgy tűnik, három csoportba vannak rendezve. Mindhárom csoportban emelkedő mozgás van. Az első távolban kezdődik; a második az útról és annak nehézségeiről beszél; a harmadik általában a Sionban végződik, vagy Isten házában.

Az első, a Zsolt 120., 121., 122.,  nemzeti létükkel foglalkozik.

A második, a Zsolt 123., 124., 125.,   társadalmi viszonyaikkal.

A harmadik, a Zsolt 126., 127., 128., családi életükkel.

A negyedik, a Zsolt 129., 130., 131., vallásos életükkel.

Az ötödik, a Zsolt 132., 133., 134.,   belső életükkel.

120. zsoltár. Ennek a zsoltárnak a témája az üldözés. A nyomorúság kiáltásával kezdődik, 1. v. A nyomorúság forrása a hazug ajak és csalárd nyelv, 2. v. Két nevet említ, ahonnan az üldözés ered, ez Mések és Kédár, 5. v. Az első, Mések, megtalálható az 1Móz 10,2-ben. Ő egy fajnak az ősapja, amely Tubállal, Magóggal és más északi nemzetekkel áll kapcsolatban. Óvatosan szólva ez Oroszországra vonatkozhat, Ez 27,13; 38-39. fej. Kédár Izmáél fia volt, 1Móz 25,13; vö. Jer 49,28-29. Ez a kettő, Oroszország és az arab világ Izráel tipikus ellenségei. Milyen szemléletes és napra kész minden szó: „Magam vagyok a békesség: de mihelyt megszólalok, ők viadalra készek".

 121. zsoltár. Itt a téma a védelem. Az a szó, hogy „megőriz", „megőrző", hatszor fordul elő, 3.4.5.7.8. v. (A héber szó ugyanaz.) A zsoltáríró nem a hegyektől vár segítséget, hanem magától az Úrtól, 1-2. v. A megőrzésnek öt területe van: lábát, 3. v.; a nap szúrástól és a holdtól, 6. v.; minden gonosztól, 7. v.; a lelkét, 7. v.; a ki- és bemenetel veszélyeitől, 8. v.

122. zsoltár. Míg a 120. zsoltárban nyomorúság, üldözés és háború van, itt végre békesség van. Hat dolgot említ Jeruzsálemmel, a béke városával kapcsolatban: házát, 2. v., egybeszerkesztett, 3. v., várfalait, 7. v., ítélőszékeit, 5. v., palotáit, 7. v., a bizonyságot, 4. v., és a békét, 6.7.8. v.