Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 3,1-10

ENNEK AZ IGESZAKASZNAK a lényege az 5. és 6. versben található, de az a gyermeki bizalom, amely ott látható, valójában az 1-4. v. egészséges tanításában gyökerezik, és bátor engedelmességgel fejeződik ki, pl. a 9. versben. Itt három negatív parancs található. Azt mondja nekünk, hogy el ne felejtkezzél", 1. v. Néha a feledékenység súlyos következményekkel jár. Könnyen elfelejtjük, amit csupán hallunk; legjobban arra emlékszünk, amit cselekedetekre váltottunk. Figyelmeztet bennünket az 5. versben, hogy ne támaszkodjál". Csak Istentől függjünk, önmagunktól ne. Ne légy bölcs", figyelmeztet a 7. vers. Az Urat félni azt jelenti, hogy elismerni tekintélyét, és engedelmeskedni parancsainak. A saját szemünkben bölcsnek lenni az Istentől függetlenül való cselekvést jelenti.

Most figyeljünk az igeszakasz lényegére, 5-6. v. Az előttünk lévő cél az Úr, és nekünk bíznunk kell benne. A bizalomnak egyéb letéteményeseire is utal a Példabeszédek könyve. Azt mondja, hogy az az ember, aki saját gazdagságában bízik, el fog bukni, 11,28; az az ember, aki saját szívében bízik, ostoba, mert „csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az", Jer 17,9. De az az ember, aki az Úrban bízik, „boldog", 16,20. Mit jelent a „bizalom"? Ez a jellegzetes ószövetségi szó a „hitre". A „hitnek" fordított szó csak kétszer fordul elő az Ószövetségben, 5Móz 32,20, Hab 2,4, és mindkét esetben „hűséget" jelent. A „bízás" szó 157 szer fordul elő, és arra használják, hogy visszaadja azt a héber szót, amely menedéket jelöl, vagy azt, hogy menedéket találni, Ézs 30,3; Rúth 2,12; Zsolt 2,12; támaszkodni, vagy valamiben bízni, Zsolt 28,7; Péld 11,28; hinni, Jób 4,18; Mik 7,5; 1Móz 15,6; Zsolt 106,17, ráhárítani, Zsolt 22,8; és várni rá, Jób 35,14. A bizalomról szóló tanításnak teljesnek kell lennie, mind mértékében, mind kiterjedésében: „teljes elmédből", és „minden te utadban". Ugyanakkor „ne támaszkodjunk'" a magunk értelmére. Saját értelmünk nem elegendő. Őt kell elismernünk, keresve az Ő bölcs célját, vö. Zsolt 37,5; Jer 9,23-24, az ígéret pedig a biztonság - Ő fog igazgatni.

Ezek az ösvények nem találhatók az istentelen ember tanácsában, Zsolt 1,1, de Isten egyenes ösvényt fog nyitni a pusztaságon keresztül lábunk előtt, vö. Ézs 40,3, ahol ugyanezt a kifejezést használják, ugyanúgy, mint a Zsid 12,13-ban is.

Péld 3. 1 Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsolataimat őrizze meg szíved. 2 Mert hosszú napokat, hosszú életet és békességet hoznak azok neked. 3 Az irgalmasság és hűség ne hagyjon el téged! Kösd azokat a nyakadba, írd azokat szíved táblájára, 4 így nyersz kedvességet és jóindulatot Isten és az emberek szemében. 5 Bízz az ÚRban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj! 6 Minden utadon őrá gondolj, akkor ő igazgatni fogja útjaidat. 7 Ne tartsd bölcsnek magadat; féld az URat, és kerüld a rosszat! 8 Egészség lesz ez testednek és megújulás csontjaidnak. 9 Tiszteld az URat a vagyonodból, egész jövedelmed zsengéjéből! 10 Így majd bőven megtelnek csűrjeid, és must árad sajtód vályúiból.