Skip to main content

10.08 Jahve szolgájának megjelenése

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 40,1-11

ÉZSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVÉNEK ezt a második szakaszát „Jahve szolgájának" személye uralja. A kifejezést Izráel nemzetére alkalmazták, 1,8, majd utána a Messiásra, 42,1. Ettől kezdve a leírás nagy része Isten Szolgájának szenvedésével és dicsőségével foglalkozik. A bevezetés nagyszabású. Az embereknek azt mondják, hogy hallgassanak, 41,1. Hadd beszéljen Isten!

Három hang van a 40,1-11-ben:

(1)  Jahve hangja, 1-2. v. A vigasztalás üzenete.

(2)  Keresztelő János hangja, 3-8. v., Jn 1,23.

(3)  Jeruzsálem hangja, amely a Messiást hirdeti, 9. v.

Az első hang a vigasztalásé, amely a bűnbocsánatból ered. Az Isten megbocsátásáról szóló üzenet.

A második hang a Messiás előhírnökéé. Az ő szolgálata az ösvény egyengetése és kiegyenesítése a dicsőség megjelenéséhez, Mk 1,3. Ezután van egy ellentét a test, az ember megromlott természete, amely hasonló a megperzselt fűhöz, valamint Isten Igéje között, amely megáll örökre, 6-8. v. Ez előképe János szolgálatának a bűnbánatról, megváltásról és megjutalmazásról. János hang volt, de Krisztus az Ige, Jn 1,1.23.

A harmadik hang Sionnak szóló felhívás, hogy kiáltson a hegy tetejéről Júda városainak: „Ímhol Istenetek", 9. v. A Szolga az isteni Messiás. Kezét és karját említi, 10. v., aztán pedig úgy jelenti ki Őt, mint Pásztort, akinek négyszeres szolgálata van, 11. v Ezeknek a szolgálatoknak mindegyike rendelkezik a maga ellen párjával az Újszövetségben:

(1)   táplálja nyáját pásztorhoz hasonlóan. Ez a táplálás szolgálata, Mk 6,31-44. Azt a megbízást, hogy legeltesse Isten népét, Simon Péter kapta, Jn 21,15-17. Ezután továbbadta ezt a gyülekezet véneinek, 1Pt 5,1-4;

(2)   karjára gyűjti a bárányokat. Ez az összegyűjtés szolgálata. A bárányok jelentik a Krisztusban újjászületett csecsemőket, 1Pt 2,2; Zsolt 50,5;

(3)   ölében hordozza őket. Ez a vigasztalás szolgálata, Ézs 46,4; 2Kor 1,3; Róm 15,4; Csel 9,31;

(4)   szelíden vezeti a szoptatósokat. Ez a vezetés szolgálata, különösen pedig azok bátorítása, akik felelősséget hordoznak az ifjak közötti munkáért.