Skip to main content

10.18 Eljön Sionra a Megváltó

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 59,20-60,22

A KÖNYV BEFEJEZŐ szakasza, az 58-66. fej., főképpen azzal a dicsőséges jövővel foglalkozik, amelyet Isten Izráelnek készített el, amikor majd ő lesz Isten kezében az áldások csatornája a világ számára. Az 58-59. fej. visszamegy a múltba, emlékeztetve őket bűneikre és törvényszegéseikre, majd ennek eredményeire: „a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját tielőttetek, hogy meg nem hallgatott", 59,2. De Isten a maga független irgalmából felveszi a kezdeményezést. „És látta, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró, ezért karja segít néki, és igazsága gyámolítja Őt", 59,16. „Mikor eljő, mint egy sebes folyóvíz, amelyet az Úr szele hajt. És eljő Sionnak a Megváltó, és azoknak, akik Jákóbban megtérnek hamisságukból, szól az Úr", 59,19-20; Róm 11,26. Ez a hatalmas igehely előremutat Krisztusnak dicsőségben történő megjelenésére, hogy elbánjon az ellenséggel, és megáldja az igazán bűnbánó Izráelt.

A 60. fejezet a parancsolattal kezdődik: „Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt", Ez a nemzet megújítását jelzi, és egy megvilágosodást. A fátyol, amely gondolkodásukon és szívükön fekszik, elvétetik, és Izráel Isten tanúja lesz a nemzetek számára. Arra vannak szánva, hogy ragyogjanak a nagy sötétség közepette, amely akkor beborítja a földet és a népeket, 2. v.; Jel 17,3-14. A pogányokról háromszor olvasunk az Ézs 60-ban, 3.6.11. v., Midián, Efa, Kédár és Nebájót nevével együtt. Ezek Ábrahámnak Keturától származó gyermekei, és Izmáel fiai, 1Móz 25,4.13. Ézsaiás hirdeti, hogy ezek mind segíteni fogják Izráel visszatérését az országba, lehet, hogy levegőben, 60,8, és hajókkal, 9. v. Megjövendöli a szentély újjáépítését: „A Libánon ékessége hozzád jő, ciprus, platán, sudár cédrus, mind együtt szenthelyemnek megékesítésére, hogy lábaim helyét megdicsőítsem", 13. v. A várost és a központi szentélyt „az Úr városának, Izráel Szentje Sionának" fogják nevezni, 14, v. Az Úr Jézus bizonyságtétele, hogy mindezt megvalósítja, a következő: „megtudod, hogy én vagyok az Úr, Megtartód és Megváltód, Jákóbnak erős Istene", 16. v.

Manapság a Közel-Keletre tekintve annak a napnak a közeledését látjuk.