Skip to main content

01.19 A sokaság megelégítése

OLVASNIVALÓ: 
Máté 14,1-36

A HANGOT, amely egykor kiáltott a pusztában, erőszakkal elhallgattatták. Amikor Heródes hallott Jézusról, rossz lelkiismerete arra a gondolatra vezette, hogy János visszajött a halálból, és feltámadásában csodákat tesz, amit életében sohasem tett (Jn 10,41). Jézus, meghallva János vértanúhalálát, a magányt kereste. Nem hagyták azonban békén. A sokaság követte, és tapintatlanul megszakította elmélkedését. Gyönyörű megfigyelni, ahogyan az Üdvözítő fogadta őket. Nyoma sem volt benne a haragnak; nem volt jele bosszankodásnak. Megindult, nem a neheztelés érzéseivel, hanem „megszánta őket, és azoknak betegeit meggyógyította" (Mt 14,14).

Később megelégítette az egész sokaságot - amely több mint ötezer emberből állott - csupán „Öt kenyérrel és két hallal". Figyeljük meg az Úr munkamódszerét. Először megkívánta tanítványaitól, hogy korlátozott készleteiket vigyék Őhozzá, azután csodálatosan megsokszorozta hozzájárulásukat, végül pedig visszaadta nekik, hogy osszák tovább a tömegnek. Ma is megkívánja, hogy tanítványai az összejöveteleken kielégítsék az emberek szükségleteit Azt kéri, hogy vigyük hozzá azt a keveset amink van, Ő megáldja az ő egyedülálló módján, és azután elvárja tőlünk, hogy kiosszuk. Kimondhatatlan kiváltság, ha valakit így felhasznál az Úr. Ez azonban a mi felelősségünk is.

„Ó, Krisztus, egykor ezeket táplálta kezed isteni kenyérrel.
Van ma is bőven élő kenyered,
De nincsen kéz, csak az enyém, hogy az ossza széjjel."

Azon az éjszakán a tanítványok keményen eveztek a háborgó Galileai-tengeren. Jézus a vízen járva közeledett hozzájuk. Hogy csillapítsa félelmüket, egyszerűen ezt mondta: „Én vagyok, ne féljetek!" Az a szava, hogy „elvégeztetett" (Jn 19,30), keresztjéhez irányítanak, olyan üdvösséghez, amely tökéletes. Azok a szavai, hogy „meg van írva" (Mt 4,4), Igéjéhez irányítanak, olyan fegyverhez, amely képessé tesz bennünket arra, hogy legyőzzük a gonoszt. Azok a szavai, hogy „én vagyok" (Mt 14,27), Önmagához és maradandó jelenlétéhez irányítanak minket, minden küzdelmünkön és nyugtalanságunkon keresztül.