Skip to main content

11.06 Engedelmes gyermekek

HELYÉNVALÓ VOLT a pusztában, hogy a hang azt kiáltotta, hogy „térjetek meg", mert azt hirdette, hogy minden (hús)test olyan, mint a fű, és minden dicsősége olyan, mint a mező virága. A Szellem ráfúj, és az elszárad (24. v. Jak 1,11). A hit elfogadja az ember megromlott állapotának a tényét.

Engedelmességgel kezdődik a hívő élet, és ez engedelmes gyermekké teszi, akit minden dologban engedelmesség jellemez (14. v.; Mt 28,20). De ez az elme derekának felövezését igényli, hasznos felkészülésben a cselekvésre, ahogyan a vándor felövezte derekát az utazáshoz, és a pap a szentélyben való szolgálathoz (1Pt 1,13; 2,5).

Szabadok lévén azoknak a hatásoknak a kábultságától és izgalmától, amelyek kiegyensúlyozatlan életet okoznak, a hívő reménykedik abban a kegyelemben és dicsőségben, amelyet Ura fog megjelentetni visszatérésekor (13).

Mégis fennáll a veszélye, hogy enged a korábbi önző életnek, és olyan életmódot alakít ki, amely teljesen eltér attól, amire a hívő ember el van kötelezve az evangéliumban (14. v.; Róm 6,17; 12,2). A Szent hívta el, és tette őket elhívottakká (1Pt 1,15; Róm 1,6; 8,30; 1Kor 1,9). Ráadásul a Szent volt az, Aki elvégezte, hogy „szentek legyetek teljes életetekben", hogy különbséget tegyünk szent és szentségtelen között, fenntartva a józanságot az Úr szolgálatában (lásd: 3Móz 10,1.3.9.10; 11,4).

Noha Atyának hívjuk Őt, tiszteletteljes félelemre van szükség, amely vissza fog tartani a szentségtelen utaktól (17. v.). Vezetni fog (Zsolt 25,12), drága közösségbe helyez a szentekkel (Zsolt 89,7), és azt eredményezi, hogy nem tartjuk vissza a legjobbat Őtőle (1Móz 22,12).

A szentségre való felszólításoknak azért is engedelmeskedjenek, mivel a nagy váltságdíjról való meggyőződés erre indítja a megváltott embert, és mivel felismerték, hogy a céltalan élettől való megszabadulás a Krisztus vérében való váltság által történt (18-19. v.).

Ez a megváltás nem utólagos megfontolás eredménye, hanem Isten örök tanácsvégzése, mert Krisztus eleve e célból volt elrendelve. Hitünk és reménységünk tehát Istenben van. Aki így akarta, és tervét megvalósította.