Skip to main content

12.05 Szenvedés Őérette

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 2,8-11

URUNK EZT mondta tanítványainak: „E világon nyomorúságtok lesz" (Jn 16,33). A szmirnai gyülekezet bizonyította ennek a próféciának az igazságát, és nekik, valamint mindazoknak, akik hozzájuk hasonlóan szenvednek, az együttérzésnek és bátorításnak ezt az üzenetét küldi. Ő az „első és utolsó", az Örökkévaló, és ez szembe van állítva a nyomorúság tíz napjával, a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünkkel (2Kor 4,17). Népéből némelyeket halálra fognak adni, de Ő önmagát adta halálra, megfosztva a halált annak fullánkjától, és diadalmaskodott a halál felett, mert Ő volt az Élő, Aki beszélt.

Megérti népének nyomorúságát, a szívettépő megtapasztalást, amelyen keresztülmentek és mennek. Mindent tud ínségükről, javaiknak kierőszakolt felprédálásáról. De a mennyben maradandó vagyonuk van, olyan örökség, amely hervadhatatlan; ezért valójában gazdagok. Egyik legnehezebb dolog, amit el kellett viselniük, a zsinagóga rágalmazása volt, amely már nem a zsidóké, hanem a Sátáné, mert ők, sajnos, az evangélium esküdt ellenségei lettek.

Ő, aki ismeri a véget a kezdettől fogva, tudta, hogy lesznek még mélyebb vizek, amelyeken az övéinek át kell menniük, és hamarosan jönnek, „amiket szenvedned kell". Némelyek számára ez bebörtönzést, súlyos vallatásokat és halált fog jelenteni, de az Úr ezt mondja: „Semmit ne félj azoktól..." Biztatásukra két dolgot említ: (I.) A nyomorúság tíz nap múlva megszűnik; ez lehet, hogy közmondásos kifejezés volt egy rövid periódusra (1Móz 24,55; Dán 1,12), de akár hosszú, akár rövid, amikor a tízedik nap véget ér, Urunk ezt fogja mondani: eddig, „és ne tovább" (Jób 38,11). (II.) Azt is mondja nekik, hogy nézzenek a jelenlegi szenvedésen túlra, az élet koszorújára, amelyet azoknak ígér az Úr, akik halálig hűek.

Urunk ezt mondta: „Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak" (Lk 12,4). Most biztosítja övéit, hogy a győztesnek nem árt a második halál.

Egy huszadik századi csádi vértanú szavait érdemes feljegyezni: „Harminc évig szolgáltam Uramat, és ma meglátom Őt" (Echoes of Service).