Skip to main content

03.31 Legyenek kipróbált emberek

„Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék." 1Timóteus 3,6

Amikor Pál felsorolja egy gyülekezeti elöljáró tulajdonságait, óv attól, hogy olyan valaki vegye át ezt a munkát, aki még fiatal a hitben. Az elöljáró szolgálata megköveteli azt a bölcsességet és egészséges ítélőképességet, amit csak a szellemi érés és az istenfélő élet tapasztalatai által lehet megszerezni. De milyen gyakran megsértik ezt az alapelvet! Ha például sikeres, fiatal üzletember, politikus vagy diplomás ember kerül kapcsolatba a gyülekezettel. Ilyenkor azt gondoljuk, hogy a szolgálatokban előnybe kell részesítenünk. Pedig jobban tennénk, ha megfogadnánk Pál tanácsát a szolgálattevőkkel kapcsolatban: „Legyenek ezek kipróbált emberek."

Még szembetűnőbb tévedés az a mód, ahogyan az újonnan megtért sztárokat az evangéliumi mennybe emelik, és úgy dicsőítik és reklámozzák. Talán egy labdarúgó-hőst, aki éppen most jutott megmentő hitre Jézus Krisztusban. Őt egy vallási reklámügynök veszi gondjaiba, és szerepelteti minden vallásos összejövetelen, „Dántól Beérsebáig". S mihelyt kiszivárog, hogy egy hollywoodi filmszínésznő újonnan született, máris ott szerepel az újságok címoldalán. Megkérdezik véleményét mindenről - a halálbüntetéstől kezdve a házasság előtti szexuális kapcsolatig -, mintha a megtérés által egyszerre bölccsé lett volna minden témában. Vagy ha az egykori gengszter találja meg az Urat. Ilyenkor vigyázni kell, nehogy magukat keresztyénnek nevező pénzsóvár ügynökök kezébe kerüljön, akik visszaélnek a megtérésével, akiknek egyetlen céljuk gyorsan pénzt keresni általa.

Dr. Paul van Gorder mondja ezzel kapcsolatban: „Sohasem voltam amellett, hogy egy bűnöst felrántsunk a térdeiről, és mutogassuk a tömeg előtt. Helyrehozhatatlan kárt okoznak Krisztus ügyének, amikor a társaság, a sport vagy a politika ismert alakjait evangéliumi pódiumon közszemlére teszik, még mielőtt elég idő telt volna el ahhoz, hogy kiderüljön: Isten Igéjének a magva valóban behatolt-e és gyökeret vert-e benne."

Valószínűleg egyes keresztyének vallásos énjét erősíti, ha megtudják, hogy egy volt kábítószer-élvező, vagy egy híres politikus gyarapítja a hívők seregét. Ezek talán bizonytalansági vagy kisebbrendűségi érzésben szenvednek, és minden megtért híresség segít ingadozó önbizalmuk megerősítésében.

Ezek a hősök és hősnők, akikkel visszaéltek, gyakran lesznek az ördög zsákmányává. Mivel még nem ismerik annak alávaló és közönséges csapdáit, bűnbe esnek, és hatalmas szégyent hoznak az Úr Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételre.

Hálásak lehetünk mindazokért, akik valóban megtértek, akár híres emberek, akár imeretlen személyek! De melléfogunk, ha azt gondoljuk, hogy Krisztus ügyének leginkább azzal teszünk szolgálatot, ha az újoncokat a szószékre állítjuk, vagy a nyilvánosság előtt szerepeltetjük.