Skip to main content

A kupaktanács

Ajánlás típusa: 
film

Az Elme, ha jól dolgozik, kutat és elemez, akkor gyorsan közel kerül az Igazsághoz. De a Szív és az Akarat csak nehezen enged! - Igen tanulságos tanácskozás szemtanúi lehetünk e rövidfilmben. Mintha mi is jelen lennénk... "Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek köztetek vannak, és adjátok oda szíveteket az Úrnak." (Józsué 24,23) (35 perc)