Skip to main content

Kérj Szent Szellemet

Miért tart fájdalmam szüntelen, miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. (Jer 15,18)
Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. (Róm 8,25)
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! (Zsolt 98,1)

Ha ti - gonosz létetekre - tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik tõle kérik. Lukács 11,13

Imádkozásra biztatsz. Az én érdekemben. Mert természetellenes, ha nincsen semmi mondanivalóm teremtõ Atyám felé. Tudtomra adtad: mennyei Atyám szívesen veszi imádkozó szavamat. Szabadságomban áll tehát imádkoznom. Nyugodtan kérhetem ajándékul mindazt, aminek szükségét érzem életemben. De ma is - mint Bibliám oly sok más helyén - tudtomra adod: Isten legfõbb és legnagyobb ajándékaként Szentlelkét tartogatja azok számára, akik ezt kérik.

Uram!
Ha földi otthonom asztala minden földi jóval roskadásig volna is elhalmozva, de a minket összekötõ bizalmas lélek hiányoznék belõle, akkor az otthonom minden külsõ gazdagsága ellenére is nyomortanya volna. Ne engedj azért a kenyérkérdésnél megállanom. Amint az otthonban a kenyérnél több az otthon lelke, úgy áll magasan a földi javak fölött a Szentlélek ajándéka, aki által úgy szólhatok Istenhez, mint jóságos, szeretõ, gondomat viselõ, legdrágább Atyámhoz.
A Szentlélekért könyörgök azért ma is.