Skip to main content

06.18 Elizeus háromnál többet várt

Dátum: 
2019.06.18
OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 13,10-19

Ezek Elizeus utolsó pillanatai. Nyitott ablak előtt játszódtak le, 17. v. A nyitott ablak azt sugallja, hogy a lélek Istentől vár valamit, Dán 6., míg a csukott ajtó, 2,4 arra utal, hogy a lélek Istennel visszavonultságban van. Elizeus kezének a királyéra való ráhelyezése erő átadására enged következtetni, 16. v. Meg kell jegyezni, hogy az erőt az előtt adja át, mielőtt a feladatot megparancsolja, 17. v. Így az Úr Jézus is ad, mielőtt parancsol, és felhatalmaz, amikor elküld; vö. Jn 20,21-22; Csel 1,8. Miközben engedelmeskedünk parancsainak, ismerjük fel és leszünk tudatában erejének; vö. Mk 3,5-tel! Az ott leírt történetben az volt a probléma, hogy az ember képtelen volt kinyújtani a kezét, azonban az Úr parancsának engedelmeskedve, hogy "nyújtsd ki a kezedet", pontosan ezt tette, és karja teljesen meggyógyult. Elizeus prófétai szolgálatának idején Szíria volt Izráel nagy ellensége. Utolsó percei is ennek az ellenégnek a legyőzésével és az azt követő szabadulással voltak kapcsolatban. Úgy akarta elhagyni ezt a földi létet, hogy megtanítsa a királyt és népét arra a nagy leckére, hogy egyedül az Úr keze tud szabadulást adni bármilyen ellenségtől, itt éppen a szíriaiaktól. A győzelem lehetséges, de a királynak nincs hatalma - a szabadulás Isten keze által jön majd. A próféta ezt fejezte ki azzal, hogy kezét a király kezére tette. A sikernek nem emberi erőtől kellett származnia, hanem az Úr jelenlététől és hatalmától. Isten hatalma tökéletes, és így lehetséges a teljes győzelem; van azonban egy másik oldal, és ez az, hogy értékeljük-e ezt a hatalmat. Hitetlenségünk akadályozhatja Krisztus munkáját ebben a világban; vö. Mk 6,5-6. Jóás engedelmeskedett Elizeusnak, de csak félszívvel, és valószínűleg nem volt meggyőződve annak eredményéről, amit tett. Elizeus megharagudott. Szóvá tette a szív teljességének hiányát Jóás cselekedeteiben. Isten kész volt Izráelnek teljes győzelmet adni Szíria felett, 17. v., de Jóás reagálása megakadályozta az irgalom kiáradását, ezért az eredeti ígéret nem teljesedhetett be. Isten annyit adott a királynak, amennyit volt hite elfogadni, de nem többet. Ha csak hármat ütünk, csak háromszor fogunk győzni. A király nem hitt, nem várt teljes győzelmet, és így is lett. A korlátozott törekvések akadályozzák Isten hatalmát.

2Kir 13. 16 Akkor azt mondta Izráel királyának: Fogd meg kezeddel az íjat! Ekkor megfogta kezével, és Elizeus is rátette kezeit a király kezeire,
2Kir 13. 17 és azt mondta: Nyisd ki a keletre nyíló ablakot! Amikor kinyitotta, azt mondta Elizeus: Lőj! És lőtt. Akkor azt mondta: Az ÚR győzelmes nyila ez, győzelmes nyíl az arámok ellen. Mert megvered az arámokat Afékben egész a megsemmisülésig.
Jn 20. 21 Majd ismét azt mondta nekik Jézus: Békesség nektek! Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. 22 Ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt: Vegyetek Szentlelket!
Apcsel 1. 8 De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig.
Mk 3. 5 Ő pedig bánkódva szívük keménysége miatt haragosan végignézett rajtuk, és azt mondta az embernek: Nyújtsd ki a kezedet! Mire az kinyújtotta a kezét, és teljesen ép lett.
Mk 6. 5 Nem is tehetett ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyított meg, kezét rájuk helyezve. 6 És csodálkozott hitetlenségükön.Aztán sorra járta a környék falvait, és tanított.