Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 8,1-36

BÖLCSESSÉG KIÁLT a szabadban, az úton, a városba vivő kapuknál, ahol áramlik a tömeg, 1-3. v. és ez az, ahol az evangéliumot is hirdetni kell. Az emberek fiaihoz szól, 4-5. v. és jeles dolgokat akar mondani, 6-9. v. Szavai valóban felbecsülhetetlenül értékesek, 10-11. v.; minthogy anyagi egyenértékük nincs, nem vásárolhatóak meg. A bölcsesség maga jobb, mint az arany és ezüst, igazságra vezet, meggazdagítja azt, aki szereti, 21. v. és az örökkévalóságból jön, 22-29. v.

Ez a bölcsesség nem valami elvont tulajdonság, vagy minőség, hanem egy Személy. Itt Krisztust látjuk, aki Istennek hatalma és bölcsessége. Itt ebben az isteni Emberben, őszinte szeretetében, mély és súlyos szavaiban, hatalmában, amely életet ad azoknak, akik megtalálják, Isten bölcsességének legnagyobb megtestesülését látjuk, aki előbb volt az egész világnál, mégis lehajol minden alázatos és engedelmes szívhez. Minden, amit itt a bölcsességről mond, igaz Krisztusra. Ő hintette maghoz hasonlóan az evangéliumot, 1-7. v., az emberek forgalmas gyülekezőhelyein; magához vonzotta az embereket részrehajlás nélkül, 4-5. v. Ő maga az Igazság, mert a bölcsességhez hasonlóan abszolút igazsággal képes beszélni: „Igaz az én számnak minden beszéde, semmi nincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog", 8. v., akinek tanítása „egyenes" és „igaz", amelynek értéke összehasonlíthatatlan, 9-11. v. Egyedül áll ebben a világban, és azt, amit állít, hogy még a királyok is általa uralkodnak, csak akkor fogjuk megismerni, amikor ennek a világnak a királyságai teljesen uralma alá kerülnek, 12-21. Szeret minket akkor is, ha mi nem szeretjük, 17. v., és az Ő társasága lesz a jutalma annak, aki szorgalmasan keresi, 17. v. Ő jobb, mint az arany és ezüst, 19. v.; az igazság útján vezet bennünket, 20. v.; vö. 1Kor 1,30, örökre gazdaggá téve azokat, akik neki engedelmeskednek, Péld 8,21. Ő maga, aki az örökkévalóságból jön, örökkévaló, akinek abszolút felsőbbrendűségét hirdették most nekünk, Kol 1,15.17.

Ő is mondhatta, hogy gyönyörűsége volt az emberek fiaiban. Ha nem lelte volna örömét bennünk, mi hogyan gyönyörködhetnénk valaha is őbenne? Nem csupán arról van szó, hogy gyönyörűségét lelte bennünk, mert megváltott bennünket. Nem, azért váltott meg bennünket, mert gyönyörűségét lelte bennünk. Micsoda új jelentőséget kap az élet, ha megértjük, hogy Isten Fiának gyönyörűsége bennünk összpontosul.