Skip to main content

11.30 A balgaság gyümölcse

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 4,1-5,15

ITT KEZDŐDIK az Úr üzenetének tulajdonképpeni hirdetése, 4,1.

Az Úr pere. Meggyalázták az Ő jellemének igazságát és irgalmát. Ennek eredményeképpen meggyalázták népének bizalmát és erkölcseit, 2. v. Ez arra vezette őket, hogy meggyalázzák a természetben mutatott gondviselésének kincseit és bőkezűségét, 3. v. A bűn sohasem nyugalmi állapot, mindig a romlás folyamata, lásd Jak 1,14-15. Istentől való elszakadásuknak az oka szellemi tudatlanság volt - nem az ismeret hiánya, hanem annak elvetése. Szándékos elhagyása volt a törvénynek, amelyet jól ismertek, 6. v. Az életben megjelenő bűntény előtt mindig ott van az akaratban megjelenő bűntény; lásd Mt 5,28. A vád legsúlyosabban a szellemi vezetőkre nehezedett. A próféták nem hoztak világosságot Istentől. A papok nem vezették rá a népet Isten útjaira. Ehelyett hasonultak a nép helytelen magatartásához, 7-11. v. Isten szolgája sohasem semleges. Vagy Isten felé vezet, vagy Őtőle el; lásd Mt 12,30. A bűntény a maga végső mélységében szellemi szajhasággá válik. Házasságtörésük bálványimádásról tanúskodott. Ez a szentségtelen egyesülés sértés volt Isten szemében, aki szerette őket, 12-16. v. Isten súlyos szava Efraimmal, a kiemelkedő törzzsel kapcsolatban az volt, hogy „hagyd hát magára", 17. v. Aki egykor a főpap mellvértjére volt felírva és felkapcsolva a szentélyben, most bűzlő oltárok árnyékában ólálkodik, bálványait szorítva szívére, 13-17. v. Micsoda visszaesés, 16. v.! Micsoda keserűség, 18. v.! Micsoda szégyen, 18. v.! A meg nem gátolt és meg nem vallott visszaesés Isten népét elsodorhatja a szentély örömeitől a Sátán eszközeihez; lásd Ef 6,11.

A következmény. (1) Az Úr helyett a gonoszság szelleme van közöttük, 5,4. (2) Isten nem ismerése, 4b. v. (3) Elkerülhetetlen összeomlás, 5. v. (4) Isten jelenlétének visszavonása, 6. v. (5) Pusztulás, 9. v. (6) Elnyomás és összetörettetés, 11. v. (7) Kincseik tönkremenetele, 12. v. (8) Szövetségesei elhagyják, 13-14. v. (9) Isten hallgat, 15. v. Ez a megtorlás törvénye működés közben. Amit vetünk, azt aratjuk is, hacsak Isten az Ő irgalmából el nem engedi az aratást; lásd Gal 6,7-9. A záró fény az 5,15-ben ragyog fel. Izráel még keresni fogja az Urat, de sok szenvedésen át. Isten vár az ő helyén ama boldog napig. Isten uralmának szándékai be fognak teljesedni, 3,5; lásd Róm 11,26-27.

Mt 12. 30 Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol.
Ef 6. 11 Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravaszságával szemben!
Róm 11. 26 És így az egész Izráel üdvözül, amint meg van írva: Eljön Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságot, 27 és ez lesz velük az én szövetségem, amikor eltörlöm a bűneiket.