Skip to main content

05.24 Elszegényedés

„Könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik." Példabeszédek 13,11

„Talán már ma húszmilliót nyer!" - ilyen és ehhez hasonló csábítások árasztanak el minket, hogy rábírjanak: vegyünk részt ebben vagy abban a szerencsejátékban. A nagy áruházban bevásárló háziasszonyt a legújabb sorsolási ajánlatokkal csalogatják. Az átlagpolgárt biztatják, küldje be nevét, címét (az újságra való előfizetéssel együtt), és részt vehet a milliós értékű sorsoláson. Vagy talán egy Bingo-sorsolásról van szó, amelynél a nyerés szinte garantált.

Mindezek mellett ott vannak természetesen a szerencsejáték nyilvánvalóbb formái: - rulett, lóverseny, lottó, totó stb.

Mit mond a Biblia mindezekkel kapcsolatban? Semmi jót.

Azt mondja: „Könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik" (Péld 13,11).

Azt mondja: „Vagyont akar szerezni a kapzsi ember, de nem tudja, hogy ínségbe jut" (Péld 28,22).

Azt mondja: „Aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot, olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül. Élete derekán el kell hagynia, és a végén bolondnak tartják" (Jer 17,11).

S ha a Tízparancsolat nem is mondja ki kategorikusan, hogy „Ne végy részt szerencsejátékban!" - azt határozottan kimondja: „Ne kívánd!" (2Móz 20,17). És ugyan, mi a szerencsejáték, ha nem a kapzsiság egyik formája?

A szerencsejátéknak különben is rossz mellékzöngéje van a hívők számára, ha arra gondolunk, hogy Jézus Krisztus megfeszítésénél a római katonák sorsot vetettek az Úr Jézus köntösére.

De gondoljuk csak végig, mennyi nyomorúságot és szegénységet hoztak családjukra a krónikus szerencsejátékosok, mennyi bűnt követtek el már emberek azért, hogy a veszteségüket pótolják, és arra is gondolnunk kell, gyakran milyen romlott az a társaság, amely szerencsejátékot játszik. Nem nehéz rájönnünk, hogy a szerencsejátéknak hívő keresztyén ember életében nincs helye.

Miután Pál apostol Timóteus szívére kötötte, hogy „ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele", figyelmezteti arra, hogy „akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik" (1Tim 6,8-9).