Skip to main content

06.15 Hűség mindenben

„Mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a Te hűséged!" Jeremiás Siralmai 3,22-23

Isten hű és igaz. Nem hazudik és nem csal meg senkit. Nem vonja vissza szavát. Abszolút megbízható és bizalomra méltó. Egyetlen ígérete sem marad beteljesületlen!

„Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít?" (4Móz 23,19). „Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az Úr az Isten. Állhatatos Isten Ő" (5Móz 7,9). „Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod" (Zsolt 119,90).

Isten hűségét látjuk abban, hogy elhív minket az Ő Fiával való közösségbe (1Kor 1,9). Ezt látjuk abban is, hogy nem hagy minket erőnkön felül kísérteni (1Kor 10,13). Abban is látjuk, hogy megerősít minket és megőriz a gonosztól (2Tesz 3,3). Ha egyesek hűtlenek is, Ő hű marad: Ő magát meg nem tagadhatja (2Tim 2,13).

Az Úr Jézus a testté lett igazság (Jn 14,6). Az Isten Igéje megszentelő igazság (Jn 17,17). „Igaz az Isten, az emberek pedig valamennyien hazugok" (Róm 3,4).

Ha tudjuk, hogy Isten hű és igaz, az bizalommal tölti el lelkünket. Tudjuk, hogy Igéje bizonyos, hogy Ő meg is cselekszi azt, amit megígért (Zsid 10,23). Tudjuk például, hogy mindörökre meg vagyunk mentve, hiszen Ő maga mondta, hogy az Ő juhai közül egy sem veszhet el (Jn 10,28). Azt is tudjuk, hogy sohasem fogunk hiányt szenvedni, mert Ő minden szükségünket beteljesíti (Fil 4,19).

Isten azt akarja, hogy az övéi is hűek és igazak legyenek. Azt akarja, hogy mi is álljuk a szavunkat, hogy megbízhatók legyünk. Kerüljük a hazugságot, túlzásokat és féligazságokat. De mindenekelőtt legyenek a keresztyének hűek a házassági fogadalmukhoz, hűségesen végezzék el feladataikat a gyülekezetben, a hivatásukban és a családjukban!

Milyen hálásnak kell lennünkaz Úr hűségéért, és mennyire dicsérnünk kell Őt azért. Isten Ő, aki nem okoz csalódást,

-   mert Ő Isten!

-   mert szavát adta!

-   Ő átsegít minket nehézségeinken, és

-   meghallgat bennünket.